SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
Minicentrals / Bombes / Motors / distribuidors hidràulics / Empunyadures i selectors
Electrovàlvules / Divisors de cabal / Cilindres hidràulics
Centrals oleohidràuliques
Racords inoxidables
Racords DIN2353 / JI37º / GAS / Brides SAE / Abraçaderas / Tuberia rígida
Adaptadors BSP / NPT / ORSF / Endolls ràpids / Claus de pas
Mangueres industrials
Mangueres indústria alimentària
Tubs flexibles inoxidables
Filtres oleohidràulics
Filtres aire
Mantes filtrants
Assecadors frigorífics
Compressors de cargol
Compressors de pistó
Juntes per a hidràulica y pneumàtica
Juntes tòriques, juntes EQ
Juntes estàtiques
Retens radials
Tancaments mecànics
Dissenys especials (moldejat, extrusió, mecanització)
Coixinets bimetàl·lics, de polímers, fibres i sintetitzats
Caps d'articulació
Plàstics tècnics
Suports i accessoris
Rodaments d'agulles
Rodaments de boles i rodets
Planxes d'amortiguació
Soports i bases de máquina
Elements per a l'absorció de vibracions
Corretja trapezoidal
Corretja dentada
Cadena de rodets
Cadena de transport
Acoplaments
Dispositius de seguretat
Ressorts de gas
Amortidors i sistemes d'accionament hidràulic
Cargols de boles i rodets
Moviment lineal
Perfileria d'alumini
Greixos i lubricants
Productes químics de fixació i segellat
Eines pneumàtiques i elèctriques
Mobiliari i equips de taller
Seguretat personal i del medi ambient
Elements de tall i abrasió