SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida

JUNTES INFLABLES

13/03/2020

Les juntes inflables són la solució quan és necessari un segellat, manipulació o acoblament entre parts que es mouen entre si, i que puguin connectar o desconnectar a voluntat. La manera més pràctica d'aconseguir-ho és mitjançant la seva pressurització/despressurització amb aire comprimit.

S'empren en autoclaus, centrifugadores, molins, esterilitzadors, transportadors pneumàtics, sales blanques, rescloses, comportes i càmeres isotèrmiques i d'aïllament acústic, entre altres aplicacions. Es fabriquen per extrusió de perfils en materials com VMQ, EPDM, FPM i SBR, entre d'altres elastòmers. Posteriorment, els extrems de l'perfil es vulcanizan i s'afegeix la vàlvula d'accionament.

Per a més informació pot posar-se en contacte i l'informarem.