SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida

Auditories energètiques d'instal·lacions d'aire comprimit

11/04/2019

L'aire comprimit és una energia molt utilitzada a les indústries, en què hi ha innombrables aplicacions.
Però, comprimir l'aire té un cost elevat per diferents factors:

1. Amortització dels equips.
2. Costos de manteniment.
3. Cost de l'energia per generar l'aire comprimit.

Dels tres apartats anteriors, el que té una major incidència és el tercer, ja que un període de funcionament de cinc anys representa el 77% del cost total.

El preu de l'energia està augmentant de forma continuada i en les perspectives futures no hi ha indicis que aquesta tendència es desacceleri, sinó tot el contrari. Per tot això, tenen un gran interès totes les gestions encaminades a disminuir aquest cost.

Les auditories energètiques de les instal·lacions d'aire comprimit analitzen de la forma més exacta la situació actual del rendiment perquè després del seu estudi, es puguin realitzar les millores oportunes en vistes a optimitzar el rendiment energètic de la instal·lació.

En què consisteix una auditoria energètica de la instal·lació d'aire comprimit?

Mesura del consum d'aire comprimit de la forma més precisa possible.
Mesura de la potència absorbida per comprimir l'aire consumit.
Mesura de la pressió de la xarxa.
Calcular la potència específica de la instal·lació.
Un cop realitzades les mesures oportunes, cal incidir per millorar el rendiment d'una instal·lació en els següents apartats:

Compressors
Verificar individualment el sistema de regulació i el seu correcte funcionament.
Temps de posada en buit i parada automàtica després d'estar en buit.
Rendiment individualitzat de cada compressor de la instal·lació.
Sistema de gestió del conjunt de compressors quan hi hagi més d'una unitat.

Sala de compressors

Comprovar la temperatura d'aspiració dels compressors i la diferència respecte a la temperatura ambient.
Verificar la qualitat de l'aire aspirat
Mesurar la diferència de pressió atmosfèrica existent a la sala respecte a l'existent a l'exterior.

Instal·lació xarxa d'aire

Verificar les pèrdues de càrrega
Mesurar les fuites d'aire de la instal·lació
Verificar el sistema de purgues i la seva eficàcia
Comprovar les dimensions i fiabilitat dels equips de tractament d'aire, filtres, assecadors, dipòsits.

Per a més informació d'aquest servei contacti amb nosaltres, al telèfon 973 23 52 84 o per correu electrònic comercial@sumfluid.com.